ResultaatDoor een gesprek met uw dier krijgt u meer inzicht in de persoonlijkheid van het dier en ook in uw relatie met het dier. Ik probeer te achterhalen wat een dier motiveert tot bepaald gedrag, waardoor de oorzaak van probleemgedrag naar boven kan komen.

Door de jaren heen heb ik gemerkt dat dieren altijd reageren op hun omgeving, vooral op de lichamelijke of emotionele omstandigheden van hun menselijke metgezel(len). Die reacties kunnen ze op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld via bepaald gedrag of via lichamelijke ongemakken die steeds terugkeren. Een dier kan zo een spiegelfunctie hebben voor zijn eigenaar of iemand in zijn directe omgeving.
Het is in enkele gevallen mogelijk dat de informatie die van het dier komt als confronterend wordt ervaren. In vrijwel alle gevallen verdiept het gesprek de relatie tussen de eigenaar en het dier.

Communiceren met dieren is een open gesprek waarin de gesprekspartners een eigen inbreng hebben. Dit betekent dat er wel ruimte is voor onderhandeling, maar dat je een dier nooit kunt dwingen tot gewenst
gedrag.


Vermiste* en overleden dieren
Hoewel het meestal wel mogelijk is contact te maken met het dier, is het soms lastig te bepalen of het dier nog in leven is. Dit komt omdat een dier de dood soms nog niet als zodanig ervaart. Een bericht van een overleden dier kan als zeer troostend ervaren worden.

*Bij vermiste dieren kunnen we natuurlijk geen garantie geven dat het dier terug naar huis komt.