Consult:


U kunt een consult aanvragen via het intake formulier

Procedure consulten

  1. U kunt zich via het intake-formulier op deze site aanmelden voor een consult. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een e-mail met factuur ter bevestiging.
  2. Zodra uw betaling is voldaan (bijzonderheden hieromtrent in de bevestigings-mail) zal ik u opbellen om kennis te maken en de gang van zaken zonodig nader uit te leggen.
  3. Daarna, doorgaans binnen 3 weken, wordt met behulp van een foto en enkele basisgegevens contact gemaakt met uw dier*.
  4. Zodra ikhet gesprek met uw dier heeft gevoerd wordt u benaderd via mail of telefoon om af te spreken wanneer u in de gelegenheid bent op te bellen voor de telefonische overdracht (maximaal 30 minuten) van het gesprek. Daarna krijgt u het verslag per email toegezonden.
  5. Indien gewenst kan er na 2 weken op uw initiatief nogmaals telefonisch contact plaatsvinden (maximaal 15 minuten).
  6. Extra:
    1. Het is ook mogelijk om het verslag persoonlijk toe te lichten en eventuele adviezen voor gedragstherapie voor het dier met u bespreken.

Prijzen per 1 januari 2008:
* Consult van 5 uitgewerkte vragen incl. verslag en telefoongesprekken 40,00
* Spoedconsult. Verslag binnen 3 dagen na betaling en NA persoonlijke bevestiging per email. 70,00
* Extra Bachbloesemremedie 15,00
* Advisering gedragstherapie via een persoonlijk gesprek 30,00 per uur

* Eventuele reiskosten 28 cent/km

Voor meer informatie kunt natuurlijk ook van te voren contact opnemen: info@animalvision.nl


*In uitzonderingsgevallen lukt het niet om contact met uw dier te maken. In dat geval wordt de betaling geretourneerd.