CMD:


Communicatie Met Dieren is het op afstand contact maken met dieren via innerlijke afstemming op het dier. Op deze manier is het mogelijk om informatie van en over het dier te krijgen.
Het dier kan antwoord geven op vragen en het kan ook zelf met informatie komen. Zo kan er meer duidelijkheid komen over het gedrag van het dier en achtergronden van problemen.
Vaak ontstaat hierdoor meer wederzijds begrip en dit kan een ingang zijn voor het vinden van duurzame oplossingen.
Uitgangspunt is dat dieren, net als alle levende wezens, een ziel hebben en dat alles met elkaar in verbinding staat.

Via onze dieren leren we onszelf beter kennen. Dieren zijn onze leermeesters en onze spiegels
.